Videa
Pro System

Postupu Sterilizace

1 - Čištění: dekontaminace
2 - Čištění: čištění ultrazvukem
3 - Čištění: tepelná dezinfekce
4 - Balení: balení do sáčků
5 - Balení: zatavování
6 - Sterilizace: autoklávy
7 - Sterilizace: plnění autoklávu
8 - Sterilizace: kontrolní testy
Top