Znovuotevření zubní ordinace

26/06/2020

Znovuotevření zubní ordinace

Opětovné spuštění autoklávu a termodezinfekční myčky po zastavení v důsledku Covidu-19

Kvůli Covidu-19 byly na několik týdnů uzavřeny zubní ordinace s výjimkou pohotovostních služeb. 

Nyní, když je možná běžná stomatologická praxe, je důležité pacientovi zajistit účinný proces sterilizace. 

Jak na to znovu navázat s maximální účinností? 

Kromě dodržování pokynů vydaných příslušnými orgány s ohledem na ochranu obsluhy a pacientů, prostředí a pracovních postupů by se nemělo zapomínat na postupy kontroly a reaktivace přístrojů umístěných ve sterilizační místnosti. 

Zde jsou uvedeny základní kroky, které je třeba vykonat, abyste se co nejlépe připravili na znovuotevření své zubní ordinace: 

 

Autokláv

1 – Zkontrolujte elektrické a hydraulické připojení

Po opětovném zapnutí hlavních spínačů zkontrolujte elektrické připojení autoklávu. Znovu otevřete hydraulické připojení k zařízením na úpravu vody – jako jsou Aquafilter a Aquaosmo – pokud je máte instalované. 

2 – Čištění sterilizační komory

Čištění sterilizační komory umožňuje odstranit usazeniny, které mohou ohrozit fungování autoklávu. 

Zde je návod, jak na to: 

 1. důkladně očistěte těsnění dvířek a oblast kotle přiléhající k těsnění pomocí vlhkého, neabrazivního hadříku (pozor: k čištění používejte pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu); 
 2. vyjměte držák zásobníků a vyčistěte komoru; 
 3. přikročte k čištění zásobníků a jejich držáku stejným postupem. 

3 – Čištění nádrží na vodu

Přikročte k čištění součástí stroje, zejména nádrží na čistou a použitou vodu a jejich kovových filtrů: 

Zde je návod, jak na to: 

 1. po sejmutí horního krytu pečlivě vyčistěte nádrže dodanou houbičkou navlhčenou ve vodě, a to její houbovitou stranou (ne abrazivní stranou) a věnujte zvláštní pozornost usazeninám nečistot v rozích; 
 2. odpojte filtry v nádrži na čerstvou vodu a v nádrži na špinavou vodu, opláchněte je pod tekoucí vodou a poté je znovu vložte do nádrže, přičemž je správně umístěte; 
 3. manipulace se snímači hladiny za účelem kontroly jejich správného chování. 

4 – Kontrola Print Set

Pokud je autokláv vybaven tiskárnami, zkontrolujte přítomnost termopapíru/lepicích štítků. 

5 – Vytvoření zálohy karty SD

Doporučujeme připojit se k softwaru E-memory (dostupný na adrese myeuronda.com před registrací záruky zařízení) pro vytvoření zálohy karty SD, aby bylo možné importovat data o cyklech provedených autoklávem a zajistit sledovatelnost cyklů v čase bez ztráty dat. 

6 – Provádění a ověřování kontrolních testů

Proveďte vakuovou zkoušku s prázdnou komorou, po níž následuje v pořadí test spirálového závitu s otáčecím zařízením a ověřením výsledku. 

S podporou autorizovaného technika

Nyní jsou uvedeny tři další kroky, při kterých je nutná podpora autorizovaného technika. Tyto kroky je vhodné provést, pokud se po dokončení běžné údržby autoklávu na displeji objeví alarmy a/nebo hlášení o mimořádné údržbě. 

1 – Kontrola konduktoměru

Po naplnění nádrže na minimální úroveň zkontrolujte údaj konduktoměru, abyste se ujistili, že je rozsah kvality vody správný.

2 – Testovací složka

Pomocí funkce Testovací složka v nabídce Service 2 ověřte aktivaci hlavních složek nebo složky uvedené v upozornění na displeji. 

3 – Výměna těsnění dvířek a bakteriologického filtru

Nakonec doporučujeme vyměnit těsnění poklopu a bakteriologického filtru a odpovídajícím způsobem vynulovat měřiče.

Termodezinfekční myčka

Při opětovném otevření studia je třeba věnovat pozornost nejen autoklávu, ale také termodezinfekční myčce, která hraje klíčovou roli zejména v současné době, neboť mechanicky zajišťuje předmytí, mytí a tepelnou dezinfekci, čímž minimalizuje riziko infekce nepřímou cestou, a je třeba ji vyčistit a zkontrolovat, zejména filtry a mycí oběžná kola. 

1. Kontrola a čištění filtrů komory

Zde je návod, jak na to: 

 1. po vyjmutí koše vyjměte filtrační jednotku odpadní vody z mycí komory. Odšroubujte příslušný čep a sejměte kryt z koše filtrování odpadních vod; 
 2. po vyčištění filtru jej nasaďte zpět na odtok mycí komory, nasaďte zpět víko koše a zajistěte jej ve správné poloze zašroubováním závitového čepu. Vložte koš filtrování odpadních vod zpět do komory. 

2. Kontrola a čištění mycích oběžných kol

Zde je návod, jak na to: 

 1. vyjměte koš z mycí komory a odšroubujte upevňovací čep obou oběžných kol. Odšroubujte uzávěry na zadní straně trysky a vyjměte je; 
 2. vyčistěte a odstraňte veškeré nečistoty z trysek mycích oběžných kol; 
 3. znovu nasaďte uzávěry do správné polohy a zkontrolujte stav těsnění; poté znovu nasaďte oběžná kola a zajistěte je příslušným upevňovacím čepem. 

3. Dezinfekce mycí komory a ošetření proti vodnímu kameni

K dezinfekci mycí komory a hydraulických okruhů stačí spustit cyklus naprázdno s přítomným košem. 

Chcete-li současně provést ošetření proti vodnímu kameni, přidejte do plnicího koše 125 ml bílého octa nebo odvápňovacího prostředku v množství a dle specifikací popsaných v technickém listu.

4. Čištění vnějšího povrchu stroje

Důležité je také čištění vnějšího povrchu stroje: pomocí vlhkého hadříku důkladně očistěte vnější povrch stroje alkoholem nebo jinými neutrálními dezinfekčními prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky a žádný typ rozpouštědel a/nebo ředidel. 

Categories

Top