Zdravotnické roušky a pláště

09/05/2022

Zdravotnické roušky a pláště z netkané textilie (TNT): materiály a normy

Zdravotnické roušky a pláště

Roušky a pláště ve stomatologii a zdravotnictví plní základní ochrannou funkci. Proto je vhodné umět posoudit rozdíly mezi různými dostupnými nabídkami, znát použité materiály a referenční normy, abyste předešli nákupu a použití neúčinných řešení nebo řešení neodpovídajících normám.

Technologie TNT, SMS, Spunbond a Meltblown: každá má svou funkci

Zkratka TNT označuje skupinu výrobků podobných tkanině, které se však získávají podstatně odlišným postupem než je tkaní. Spřádání TNT lze dosáhnout mechanicky (zachycováním vláken), chemickou vazbou (vlákna jsou chemicky spojována sloučeninami podobnými lepidlu) nebo tepelným spojováním (tavením vláken s nízkým bodem tání).

Tyto tkaniny jsou dnes ve zdravotnictví standardem díky své schopnosti fungovat jako bariéra vůči bakteriím, díky své lehkosti a skutečnosti, že nemají tvarovou paměť, a proto zabraňují tvorbě záhybů a zkroucení.

Zejména TNT používané ve zdravotnictví musí zajišťovat nepropustnost vůči tekutinám a v případě tkanin používaných na oděvy (pláště, čepice …) musí také zaručovat dobrou prodyšnost, aby se zabránilo efektu „sauny“. Rozhodující parametry pro pochopení kvality oděvu z TNT jsou dva:

BFE, který definuje účinnost bakteriální filtrace;

Delta P (neboli tlakový gradient), který měří jeho prodyšnost.

TNT lze spojovat s jinými materiály, aby se zajistily konkrétní technické parametry. Ve zdravotnictví ke spojení obvykle dochází mezi:

Absorpčním TNT a polyethylenem (TNT/PE): v tomto případě docílíme materiálu, který je na jedné straně absorpční a na druhé nepropustný. Roušky a oděvy s dvojitou vazbou tohoto typu lze sterilizovat ethylenoxidem.

Absorpční TNT a polypropylenem (TNT/PP): dvojitě tkané textilie tohoto typu mají tytéž vlastnosti jako předchozí, ale lze je sterilizovat v autoklávu.

TNT lze vyrábět z různých materiálů. Ve zdravotnictví jsou nejběžnější a nejdůležitější polypropylen (PP) a polyester (PE). Dva nejběžnější typy spřádání jsou Spunbond („spřádaná vazba“ nekonečné příze) a Meltblown („rozfukování taveniny“).

Spunbond, Meltblown a SMS: co to je?

Tkaniny vyrobené technologií Spunbond se vyznačují hrubšími vlákny ve srovnání s technologií Meltblown a vyšší pevností. Textilie Spunbond TNT je levná, lehká, silná a nepříliš vhodná pro jemnou filtraci.

Meltblown TNT má dlouhá, velmi tenká vlákna, která vytvářejí tkaninu s nízkou odolností, ale s mnohem menší velikostí vláken, jež zajišťují vysoký filtrační výkon.

SMS je třívrstvá netkaná textilie z TNT. Skládá se z vrchní vrstvy z polypropylenu Spunbond, střední vrstvy Meltblown a spodní vrstvy z polypropylenu Spunbond. Hlavní výhodou tohoto typu TNT je vysoká odolnost a zároveň dobrá bariérová schopnost vůči tekutinám a částicím.

TTR: opakovaně použitelná technická tkanina

Mezi bariérové tkaniny používané k výrobě roušek a plášťů patří TTR čili opakovaně použitelná technická tkanina (TTR). Jedná se o jednoduchou tkaninu složenou z polyesteru spojeného uhlíkovými vlákny. Díky speciální stavbě je prodyšná, vodoodpudivá a nepropustná. 

 

Tyto tkaniny jsou konstruovány tak, aby vydržely 60–80 cyklů WDA (mytí, sušení, autokláv): 

 • Praní při 75 °C (odstředivá pračka); 
 • Sušení (tromlovací zařízení/ 80 °C); 
 • Sterilizace (134 °C / 4 min). 

Referenční normy pro pláště a roušky

Normy europejskie EN 14683 określają wymagania dotyczące masek chirurgicznych. Natomiast norma EN 149 określa wymagania dotyczące środków ochrony dróg oddechowych (masek oddechowych). Obie te normy i ich zgodność z normami amerykańskimi (ASTM F2100 i NIOSH) zostały obszernie omówione w tym artykule. 

Omawiamy tu normę EN 13795, która określa wymagania dotyczące odzieży i obłożeń. W odniesieniu do obłożeń chirurgicznych i fartuchów dla przetwórców, które są używane jako wyroby dla pacjentów, personelu klinicznego i wyposażenie, obecnie w krajach UE obowiązują normy EN 13795-1 (Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów), EN 13795-2 (Metody badań) i EN 13795-3 (Wymagania użytkowe i poziomy wymagań). Zatwierdzone również zostały dwie dodatkowe normy techniczne wspierające i uzupełniające normę EN 13795, a mianowicie EN ISO 22610 i EN ISO 22612, które określają sposób pomiaru odporności na przenikanie bakterii, zarówno na sucho, jak i na mokro. Jest to zasadnicza właściwość, ponieważ obłożenia i fartuchy muszą między innymi stanowić barierę dla cząsteczek naskórka zawierających bakterie, zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych. 

Dlatego też obłożenia i fartuchy muszą spełniać wymagania normy EN 13795, która gwarantuje, że dokonano oceny szerokiego zakresu parametrów, takich jak: 

 • czystość (mikrobiologiczna i cząstki stałe); 
 • uwalnianie cząstek; 
 • odporność na przenikanie cieczy; 
 • wytrzymałość na wypychanie w stanie suchym i mokrym; 
 • wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym i mokrym; 
 • kontrola płynów; 
 • odporność na przenikanie mikroorganizmów w stanie suchym; 
 • odporność na przenikanie mikroorganizmów w stanie mokrym. 

 

Norma ta ma zastosowanie zarówno do TNT, jak i TTR. Testy zgodnie z normą EN 14126 należy przeprowadzić w odniesieniu do fartucha nowego, jeśli fartuch jest jednorazowego użytku; jeśli natomiast jest to fartuch wielokrotnego użytku (np. fartuch z TTR), testy należy przeprowadzić po maksymalnej liczbie prań określonej na metce (min. 5 cykli), a dodatkowo należy przeprowadzić badanie zmian wymiarowych tkaniny (w tym przypadku należy dodać czas potrzebny na przeprowadzenie cykli prania). 

Pláště: ZP nebo OOP?

V zásadě je plášť buď ZP (zdravotnický prostředek), nebo OOP (osobní ochranný prostředek) v závislosti na funkci (nebo spíše zamýšleném použití), kterou má plnit. Pokud má chránit obsluhu, bude klasifikován jako OOP, pokud má zabránit křížové infekci, bude klasifikován jako ZP. V závislosti na zamýšleném použití definovaném výrobcem se proces certifikace a zkoušení výrobku řídí specifickými požadavky referenční normy (ZP nebo OOP). Jeden a tentýž výrobek může splňovat oba požadavky, ale výrobce si musí položit otázku, kterou hlavní funkci musí splňovat. Odpověď určuje typ zařízení. To neznamená, že plášť ZP nechrání obsluhu, nýbrž že jej výrobce koncipoval a navrhl jako ZP, a nikoli jako OOP.

Zdravotnické pláště a roušky: vědět, jak vybrat ty nejlepší

Jak jsme mohli vidět, tváří v tvář rozsáhlé komerční nabídce je nesmírně důležitý vhodný výběr těchto prostředků. Kvalita, pohodlí, účinnost, účel a způsob použití jsou důležitými prvky při hodnocení správného výrobku, tedy hlediska, která nelze ignorovat dodržováním norem stanovených platnými předpisy a jejich aktualizacemi.

Ve společnosti Euronda jsme přesvědčeni, že prvním krokem k zajištění bezpečnosti jsou správné informace a znalost problematiky, a proto doufáme, že tento článek byl pro vás užitečný.

Categories

Top