Ultrazvukové čištění a termodezinfekce

Ultrazvukové čištění a termodezinfekce

Cištění nástrojů

Aby byl celý proces sterilizace plně účinný a bezpečný, je třeba provádět všechny jeho kroky optimálně. Zejména opakovaně používané chirurgické a mikrochirurgické nástroje vyžadují důkladné čištění před tím, než budou připraveny k zabalení do sáčků a vlastní sterilizaci.

K dosažení tohoto cíle je nutné používat nejmodernější a nejúčinnější techniky a zařízení, jež mohou tuto fázi co nejvíce zlepšit a zautomatizovat.

Ultrazvukové čištění a termodezinfekce, které jsou součástí sterilizačního systému, zajišťují bezpečnější výsledky, optimalizují čas a organizaci práce a snižují riziko kontaminace a nehod.

Jak funguje čištění ultrazvukem?

Tento způsob čištění se provádí pomocí ultrazvukových vaniček a je nezbytný k tomu, aby se nástroj vyčistil v obtížně dostupných místech nebo aby se odstranily obzvláště odolné nečistoty, jako jsou pojiva a sádra. Fenomén ultrazvukové kavitace totiž umožňuje optimálně a důkladně vyčistit vnější i vnitřní povrch nástrojů. 

Termodezinfekce chirurgických nástrojů

Cílem fáze termodezinfekce v rámci sterilizačního systému je zahubit virové a bakteriální složky (včetně HVB a HIV), které se nacházejí na nástrojích. Baktericidní, antivirové a fungicidní účinky se provádějí za použití detergentů při určitých teplotách.

Termodezinfekční myčka umožňuje dezinfikovat nástroje teplem, čímž odpadá fáze ručního mytí a sušení. Toto zařízení umožňuje provést v jediném cyklu: předmytí, mytí, tepelnou dezinfekci, oplachování a sušení, čímž se celý proces zautomatizuje a zaručuje optimální výsledky, které jsou rychlejší a představují pro obsluhu menší riziko.

Tento typ zařízení musí rovněž splňovat požadavky normy EN15883 v částech 2 a 6, které stanoví, že minimální výsledek, kterého má být dosaženo v celém cyklu, musí být A0=600, ale že termodezinfekční myčka musí být schopna dosáhnout hodnoty A0, jež nesmí být nižší než 3 000 (kde A0 je fyzikální parametr, který měří schopnost tepelného dezinfekčního cyklu deaktivovat bakterie a jiné mikroorganismy).

Po dokončení všech fází automatického programu se vnější i vnitřní povrchy nástrojů vyčistí a vydezinfikují a bude možné je zabalit.

Připomínáme, že lze mýt v termodezinfekční myčce všechny nástroje, jako jsou např. protiúhelníky a násadce, které nelze umístit do ultrazvukové nádrže.

Čištění jako krok integrovaného protokolu

Ultrazvukové čištění a tepelná dezinfekce jsou proto nepostradatelnou podporou při čištění a dezinfekci nástrojů v moderní stomatologické ordinaci. Důležitá součást procesu sterilizace zubních nástrojů.

Cílem systému Euronda Pro je nabídnout řadu zařízení, která jsou schopna zaručit maximální výsledky při čištění ve všech fázích sterilizace, tedy systému schopného spojit různé etapy a přístroje za stejným účelem: zaručit obsluze a pacientům bezpečnost v podobě zcela sterilních nástrojů a nástrojů ověřených v každém kroku.

Categories

Top