Úloha irigační soupravy

Úloha irigační soupravy ve stomatologické implantologii

Seznamte se s rozdíly mezi irigační soupravou ruční, mechanickou, jednoduchou a dvojitou

V implantologii a ústní chirurgii se pod pojmem „irigační souprava“ rozumí systém, který se používá k dodávání zavlažovací kapaliny během operace zubních implantátů. Irigační souprava hraje klíčovou roli v tom, aby operační pole zůstávalo čisté a sterilní, a aby tuto oblast během operace ochlazovala. Při vytváření místa pro implantát je řízení teploty zásadním pro řádnou osteointegraci zubního implantátu. Jednou z hlavních příčin nekrózy je přehřátí kosti. V důsledku tření vznikajícího při práci frézy mohou dosahované teploty způsobit značné škody. Překročení teploty 47 °C po dobu delší, než jedna minuta, s sebou nese riziko tepelné nekrózy kostní tkáně.
Aby se zabránilo přehřátí kosti, musí být chirurgická fréza důkladně ochlazována přiměřeným, ale ne příliš silným tokem kapaliny. Tento tok kapaliny zajišťuje irigační souprava.

Kromě toho, že irigační soupravy zabraňují přehřátí, a tím i případnému poškození kosti, umožňují mimo jiné i:

Čištění: zavlažovací kapalina pomáhá odplavit kostní úlomky a další částice, které vyprodukuje vrtání. Díky tomu zůstává operační prostor volný a chirurg má lepší přehled o své práci.

Udržování sterility: používaná zavlažovací kapalina je sterilní a pomáhá udržovat sterilní chirurgické prostředí a minimalizovat riziko infekce a kontaminace v průběhu zákroku.

Snížení tření: kromě ochlazování a čištění může zavlažovací kapalina pomoci snižovat tření fréz a nástrojů používaných při operaci implantátů, a tím zaručit hladké a přesné vrtání.

Deflektor je klíčovou součástí operace zavádějící implantáty, protože pomáhá zaručit úspěch a bezpečnost zákroku, neboť udržuje chirurgické prostředí čisté a sterilní, zabraňuje přehřátí a usnadňuje chirurgický zákrok.

Mechanické a ruční irigační soupravy

Irigační soupravy mohou být dvojího typu: ruční nebo mechanické, různé pro každý fyziodispenzor (běžně nazývaný mikromotor, chirurgický motor nebo motor pro implantáty).

Ruční irigační soupravy vyžadují součinnost asistenta. Jsou vybaveny tlačítkovým regulátorem toku, který umožňuje asistentovi řídit proud a udržovat operační pole čisté a dále umožňuje ochlazovat místo implantátu. Systém je vhodný i pro zavlažování během závěrečného zašroubovávání implantátu. Ruční zavlažování je jednoduchý a úsporný postup. Nevyžaduje složité stroje ani automatizaci, ale závisí na zkušenostech a dovednostech asistenta.

Výhody ručního zavlažování jsou:

  • Kontrola: Ruční zavlažování vyžaduje, aby asistent ručně dodal irigační roztok na operační místo s přímou kontrolou rychlosti toku a přesným umístěním zavlažování.
  • Flexibilita: Ruční zavlažování umožňuje flexibilně upravovat tok zavlažování podle potřeb během zákroku. Obsluha může v případě potřeby tok snadno pozastavit nebo jej zvýšit.

Mechanické irigační soupravy jsou pro každý fyziodispenser odlišné a, jak již bylo zmíněno, jsou navrženy tak, aby mikromotoru implantátu umožnily lépe řídit chladicí proud a udržovat frézu a místo implantátu při optimální teplotě.

Hlavní výhody jsou tyto:

  • Nepřetržitost: mechanické irigační soupravy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly konstantní a kontrolovaný přívod irigačního roztoku po celou dobu zákroku. Dokážou udržovat nepřetržitý a konstantní tok, což může být důležité pro přesné a složité chirurgické zákroky.
  • Opakovatelnost a standardizace: mechanické irigační soupravy nejen, že snižují únavu asistentů, ale také zajišťují, aby zavlažování místa implantátu byla za všech podmínek vždy stejná.

Oba typy irigačních souprav jsou sterilní prostředky na jedno použití uložené v lékařských blistrech, které jsou opatřeny dvojitými samolepicími štítky pro pohodlnou správu sledovatelnosti.

Volba mezi ručním a mechanickým zavlažováním v implantologii závisí na různých faktorech, včetně preferencí chirurga a složitosti zákroku. Jednoduché implantace lze přiměřeně zvládnout pomocí ručního zavlažování, zatímco složité případy vyžadující přesnost mohou těžit z důslednosti a automatizace, kterou poskytují mechanické irigační soupravy.

Mechanické irigační soupravy: rozdíly mezi jednoduchým a dvojitým zavlažováním

Existují dva hlavní typy mechanických deflektorů: jednoduché zavlažování a dvojité zavlažování. Tyto irigační soupravy se používají k dodávání kapalin, obvykle sterilních solných roztoků, do operačního místa během implantace. U mechanických irigačních souprav s obousměrným nebo s dvojitým zavlažováním se nachází připojení ve tvaru Y, jež umožňuje rozdělit tok solného roztoku a v případě potřeby umožňuje vnitřní a vnější zavlažování, čímž se jednoduché zavlažování změní na dvojité. Obousměrné zavlažování se používá u některých protiúhlů, které mají kromě vnitřní cesty také dutou hlavici pro zavlažování vnějšku.

Zde jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi jednoduchými a dvojitými irigačními soupravami:

1. Jednoduché zavlažování: používá jedinou irigační soupravu, která přivádí irigační roztok do operačního místa. Jediná irigační souprava je obvykle připojena k motoru implantátu, který pak dodává kapalinu vrtačce nebo chirurgickému nástroji.

2. Dvojité zavlažování: použití obousměrné mechanické irigační soupravy umožňuje použít dvě samostatné irigační soupravy. Vnější zavlažování zaručuje přímé ochlazování povrchu kosti, vnitřní zavlažování zabraňuje přehřátí chirurgické frézy v důsledku tření. Obousměrné irigační soupravy nabízejí lepší kontrolu a optimalizaci dodávky kapalin. Chirurgové mohou nezávisle nastavit průtoky v jednotlivých soupravách tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům zákroku.

Stručně řečeno: volba mezi jednoduchou a oboustrannou irigační soupravou při operaci zavádějící implantáty závisí na složitosti zákroku a na preferencích chirurga. Některé studie však doporučují kombinovaný systém vnitřního i vnějšího zavlažování, aby se maximalizoval jeho účinek. Patří mezi ně studie Gehrkeho a kol. (2015), který ukázal, že systém s vnějším i vnitřním zavlažováním je úspěšnější při snižování vnitřního termického tepla u více tradičních vrtných sérií, i když se délka vrtání prodlužuje.

Součásti mechanických irigačních souprav

Různé mechanické irigační soupravy na trhu se od sebe liší v části peristaltického čerpadla, tj. v koncovce, jež se připojí k mikromotoru. U každé mechanické irigační soupravy lze však identifikovat následující součásti:

1. Perforátor, který usnadňuje provrtání uzávěru fyziologického vaku a je vybaven vzduchovým filtrem se systémem „otevřít a zavřít“ pro řízení toku kapaliny.

2. Váleček, který umožňuje regulovat nebo zastavit průtok jednoduchým pohybem a řídit průtok kapaliny podle potřeby.

3. Silikonová koncovka, která umožňuje spojení irigační soupravy s chladicími jehlami u různých násadců dostupných na trhu.

4. Připojovací kohout, který je přítomen u některých modelů, a který optimalizuje současné připojení různých trubkových přístrojů, čímž zabraňuje únikům kapaliny a tlaku.

5. Lékařská pružná a ohebná PVC trubice, která optimalizuje spojení a tok chlazení z vaku do nástavce.

6. Úsek peristaltickéhko čerpadla, tj hadicový úsek pro peristaltické čerpadlo z měkkého silikonu, která se liší podle motorů, na něž se namontuje deflektor.

7. Trubková svorka ve tvaru S pro přeskupení a upevnění spojovacích trubek. Tyto prvky umožňují připojit irigační soupravu k napájecí trubici násadce.

8. Spojka ve tvaru Y umožňuje rozdělit průtok a v případě potřeby zajišťuje vnitřní a vnější zavlažování. Spojku lze použít pro vnější i vnitřní zavlažování, čímž se z jednoduchého zavlažování stane dvojité zavlažování.

Volba mezi různými irigačními soupravami v implantologii závisí na různých faktorech, včetně preferencí chirurga, složitosti zákroku a dostupného vybavení. Jednoduché implantace lze přiměřeně zvládnout pomocí ručního zavlažování, zatímco složité případy vyžadující přesnost, mohou těžit z konstantního toku a automatizace, kterou poskytují mechanické irigační soupravy jednoduché nebo obousměrné.

 

V konečném důsledku je důležité, aby si zubní lékaři zvolili metodu zavlažování, která nejlépe vyhovuje jejich specifickým požadavkům a zajišťuje bezpečnost a úspěch implantačního zákroku.

Zdroje

Gehrke, S.A., Bettach, R., Taschieri, S., Boukhris, G., Corbella, S. & Del Fabbro, M. (2015) Temperature changes in cortical bone after implant site preparation using a single bur versus multiple drilling steps: an in vitro investigation. Clinical Implant Dentistry and Related Research 17: 700–707. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cid.12172

Alevizakos V, Mitov G, von See C. Guided Implant Placement Using an Internally Cooling Surgical Template: A Technical Note. J Oral Implantol. 2020 Oct 1;46(5):533-535. doi: 10.1563/aaid-joi-D-19-00312. PMID: 32315423. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32315423/

Lavelle C, Wedgwood D. Effect of internal irrigation on frictional heat generated from bone drilling. J Oral Surg. 1980 Jul;38(7):499-503. PMID: 6929901. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6929901/

Timon, Charles & Keady, Conor. (2019). Thermal Osteonecrosis Caused by Bone Drilling in Orthopedic Surgery: A Literature Review. Cureus. 11. 10.7759/cureus.5226. https://www.researchgate.net/publication/334664460_Thermal_Osteonecrosis_Caused_by_Bone_Drilling_in_Orthopedic_Surgery_A_Literature_Review

Categories

Top