Sterilizační prostor

Sterilizační místnost v zubní ordinaci

Návrh, zařízení a vedení zubní ordinace

Umístění sterilizační místnosti hraje zásadní roli v uspořádání prostor zubní ordinace, a to jak z hlediska bezpečnosti pracovníků a pacientů, tak z hlediska operativnosti personálu a úspěšnosti sterilizačních procesů.

Zatímco v minulosti byla tato činnost často provozována v provizorních místnostech, malých kumbálech, ba dokonce přímo v ordinaci, dnes se musí sterilizační místnost nacházet ve větších, uklizených a lépe umístěných prostorách v rámci budovy a pracovního procesu ordinace.

V tomto článku shrneme minimální stavební a technologické požadavky stanovené hygienickými předpisy a praktické rady ohledně vybavení, uspořádání a využití prostoru v místnosti, přičemž se zaměříme i na její rozdělení na jednotlivé zóny.

Zubní ordinace - uspořádání prostoru a vybavení

V ideálním případě by umístění sterilizační místnosti mělo splňovat dva důležité zdravotní a provozní požadavky:

 • být blízko a ve stejné vzdálenosti od ordinace, aby personálu při přenášení nástrojů do sterilizační místnosti musel urazit co nejmenší vzdálenost
 • omezit možnost křížení toku těchto pracovníků s tokem pacientů, kteří vstupují do ordinace nebo ji opouštějí.

I když se personál ve sterilizační místnosti nezdržuje stále, přesto se jedná o citlivý prostor, a to jak z důvodu možného shlukování pracovníků, tak z důvodu zvláštní funkce, kterou plní, a proto by měla mít vlastnosti, jež zaručují bezpečnost a kvalitu pracovního prostředí.

Pokud nemá okna, musí být vybavena systémem nuceného přívodu vzduchu, který zajistí výměnu vzduchu a zabrání dosažení vysokých teplot, a to i kvůli výskytu zařízení a přístrojů, které vydávají teplo.

Důležité je také dostatečné větrání, protože používané dezinfekční prostředky jsou potenciálně toxické.

Velikost místnosti samozřejmě závisí na počtu ordinací a ošetřovaných pacientů, a tedy i na objemu čištěných nástrojů a počtu potřebných autoklávů. Ve fázi návrhu by měl být nábytek v ideálním případě uspořádán ve tvaru písmene U, nebo L, aby bylo zajištěno více pracovního prostoru a omezil se pohyb personálu.

Minimální požadavky na zubní ordinace

Podle právních předpisů o sterilizaci v zubařské ordinaci musí být všechna stomatologická zdravotnická zařízení v zájmu zajištění bezpečnosti pacienta i zdravotnického personálu v souladu s jistými minimálními stavebními a technologickými pokyny pro dekontaminaci, čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů a vybavení.

Toto jsou minimální požadavky, které by ordinace měla splňovat:

 1. Oddělení znečištěné a čisté zóny s omyvatelnou pracovní deskou
 2. Dekontaminační nádoba
 3. Nádoba pro sterilizaci za studena
 4. Dřez
 5. Ultrazvuková nádoba, nebo nádoba na mytí nástrojů
 6. Tepelný svařovací stroj, nebo použití samotěsnicích sáčků.
 7. Parní autokláv třídy B s frakcionovanouv vývěvou v souladu s normou UNI EN, pokud možno vybavené tiskárnou pro certifikaci sterilizačních cyklů.

Sterilizační místnost: 4 zóny

Je třeba mít na paměti, že ve sterilizační místnosti se musí vždy používat osobní ochranné prostředky (OOP), aby se zabránilo křížové infekci způsobené nepřímým kontaktem.

K většině infekcí dochází při manipulaci s nástroji při čištění a dezinfekci, proto je během celého procesu nutná maximální ochrana. Bezpečnostní vybavení je následující: laboratorní plášť, ochranné brýle, rukavice (jednorázové z latexu, nebo nitrilu a další speciální hrubší rukavice), maska, čepice a nepromokavá zástěra.

Ve sterilizační místnosti je také správné rozlišovat a zřídit čtyři zvláštní zóny podle průběhu procesu a typu ošetření nástrojů.

 • Sběrný, čisticí a dezinfekční prostor. V této zóně je velmi důležité omezit manipulaci s nástroji na minimum. K dispozici musí být jeden, nebo dva dřezy a několik nádob na ukládání potřebných přípravků na dezinfekci nástrojů, kartáč s dlouhou rukojetí na čištění nástrojů a papír z celulózových vláken k následnému vysušení. Zde by měla být umístěna také ultrazvuková čistička, nebo termodezinfekční myčka.
 • Zóna určená k balení do sáčků a zapečetění. V této zóně by měla být k dispozici svářečka a role sáčků. Pokud tepelný svařovací stroj nevytiskne datum zabalení, je třeba mít k dispozici ruční razítko s datem, aby se zajistilo jasné označení. Do tohoto prostoru se uloží také všechny ověřovací testy, které budou použity.
 • Sterilizační zóna. Musí být k dispozici autokláv typu B. Kromě toho musí být vybavena přístrojem na destilaci vody, nebo jiným systémem úpravy vody pro autokláv.
 • Skladovací a distribuční prostory.

Znečištěná a čistá zóna: toky a uspořádání přístrojového vybavení

Podle hygienických předpisů musí být sterilizační místnost rozdělena na dvě části: “čistou” a “znečištěnou”.

Na základě tohoto rozdělení musí být kontaminované nástroje ukládány do sběrného prostoru, kde musí být použity všechny osobní ochranné prostředky.

Na konci sterilizačního procesu musí být sáčky s nástroji vyjímány s použitím čistých latexových rukavic, aby nedošlo k jejich opětovné kontaminaci. Je zřejmé, že materiál by nesmí být znovu umístěn do znečištěné zóny sterilizačního prostoru; materiál je třeba uložit do jednoho prostoru a vracet do oběhu z jiného prostoru (prostor pro vstup kontaminovaného materiálu a prostor pro výstup sterilního materiálu).

Efektivním způsobem, jak zlepšit proces sterilizace, je investovat zejména do přístrojů, které mohou tyto postupy automatizovat; to později ušetří peníze tím, že se minimalizuje čas a chyby při sterilizaci.

Integrovaný a komplexní sterilizační protokol

ProSystem je řada přístrojů a zařízení , která pokrývá všechny fáze sterilizačního cyklu, od čištění a dezinfekce přes zapečetění až po zabalení nástrojů a vlastní sterilizaci.

Společnost Euronda v rámci systému Pro System přehodnotila a zorganizovala jednotlivé kroky sterilizace do jediného propojeného a integrovaného systému, který spojuje různé postupy a přístroje s jediným cílem: zajistit účinný a bezpečný protokol.

Důsledné používání systému Pro System totiž vede k vytvoření protokolu, který umožňuje

 • automatizovat a efektivně zorganizovat práci
 • minimalizovat možnost lidské chyby
 • snížit čas, spotřebu a náklady
 • zvýšit kontrolu nad procesními daty
 • splnit všechny zákonné požadavky
 • zaručit nejvyšší úroveň ochrany a bezpečnosti.

Categories

Top