Termodezinfekční myčka Eurosafe 60: přesnost a rychlost během procesu sterilizace

Ruční nebo automatické mytí?

Ověřování správnosti a sledovatelnost již od fáze čištění

Důležitost správného provedení procesu sterilizace je nezbytná pro každou zubní ordinaci, ať už malou či velkou. Jedná se o zásadní proces, který aktivně zapojuje zaměstnance do ožehavých úkonů, jež musí být provedeny s naprostou přesností. 

Není náhodou, že správný a úplný protokol sterilizace se musí odrážet ve třech základních otázkách: ověřování správnosti, sledovatelnost a dohledatelnost. 

Pokud je sledovatelnost nezbytná jako následný důkaz pro pacienty, kteří mají otázky na sterilizaci nástrojů, je sledovatelnost nezbytná v procesu před použitím nástrojů u pacienta. Obojí však závisí pouze a výhradně na právoplatnosti procesu, a to je klíčový aspekt, u něhož je třeba se pozastavit. 

Účinného ověření správnosti a sledovatelnosti protokolu sterilizace lze dosáhnout, pokud jsou jednotlivé kroky standardizovány, a to již od fáze čištění aparatury. 

Mytí chirurgických nástrojů: automatizovaně nebo ručně?

Fáze čištění pomůcek se v mnoha případech stále provádí ručně. 

Asistenti zubaře jsou s touto fází velmi dobře obeznámeni, protože v zubní ordinaci jsou to právě oni, kdo se věnuje procesu sterilizace: od potřeby nosit osobní ochranné prostředky až po různé fáze předmytí, mytí, oplachování a sušení. 

Vědí také, jak dlouho všechny tyto fáze trvají a o možnosti chyby, která na ně neustále číhá, a to jak z hlediska bezpečnosti během úkonů, tak z hlediska přesnosti. Pokud není proces automatizován, je ve skutečnosti míra chyb mnohem vyšší, ale i drobná (lidská a pochopitelná) chyba může znehodnotit všechny další kroky procesu sterilizace. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby nástroj zůstal při mytí částečně špinavý nebo kdyby se při sušení nedostatečně vysušila byť jen kapka vody. To všechno může způsobit problémy pro správnou sterilizaci, ale především to může být vážným rizikem pro pacienty při používání aparatury. 

 

A v neposlední řadě, kolik pracovní doby věnují asistenti čištění pracovních nástrojů? Čas, který by jinak mohli věnovat mnoha dalším činnostem užitečným pro zubní ordinaci, jako je péče o zákazníky, přijímání a komunikace se zákazníky. 

Vyplatí se zapojit aktivní personál do procesu, u něhož hrozí, že bude znehodnocen nikoliv nedbalostí, ale naprosto přirozenou chybovostí? 

  

Jedním z řešení, jak zlepšit proces sterilizace, umožnit ověřování jeho správnosti a především ušetřit čas představuje Eurosafe 60, výrobek společnosti Euronda, s nímž se můžete seznámit. 

Eurosafe 60: termodezinfekční myčka určená k tomu, abyste se s ní seznámili

Eurosafe 60 je termodezinfekční myčka, která v jediném cyklu provádí předmytí, mytí, oplachování a sušení, čímž zbavuje potřeby ručního mytí a zaručuje vynikající a rychlé dosažení výsledků, a to s menším rizikem pro obsluhu. 

Název 60 je odvozen od velké 60litrové nádrže, která umožňuje tepelnou dezinfekci nejen skalpelů nebo jiných malých nástrojů, ale také násadců, volných nástrojů a kazet. 

Systém horkovzdušného sušení naopak zaručuje úplné odstranění vodních usazenin i na nástrojích s dutým tělem, jak uvnitř tak vně. 

A jaké jsou výhody pro asistenta? 

Eurosafe 60 umožňuje nastavit 3 oblíbené mycí cykly a naprogramovat až 40 mycích cyklů: z těchto 40 mycích cyklů je jich 20 předdefinovaných a 20 jich může nastavit obsluha s možností ochrany heslem. 

Eurosafe 60 může používat 30 různých obsluhujících pracovníků, přičemž každý z nich má vlastní přístup. Praktický port USB umožňuje export systémových dat a historie mytí: to je nezbytné, pokud jde o sledovatelnost a dohledatelnost protokolu sterilizace. 

 

Úspora času… a peněz 

Ačkoli ověřování správnosti sterilizačního procesu vítězí na prvním místě, nemělo by se zapomínat ani na úsporu nákladů. 

Eurosafe 60 skutečně umožňuje snížit náklady i na mycí prostředky: s přibližně 30 litry můžete klidně vykonat 20 mytí. Kromě toho je dezinfekční prostředek zcela zbytečný, protože dezinfekce probíhá při vysoké teplotě. 

Nádrž na mycí prostředek je umístěna uvnitř stroje, což snižuje riziko, že by ho odpovědný personál znečistil. 

Co se týče kapacity jednotlivých mytí, je Eurosafe 60 navzdory svým malým rozměrům velmi objemný a dvě autoklávy pokryjí plnou vsázku. 

 

Ověřování správnosti, sledovatelnost a dohledatelnost 

Již na začátku tohoto článku jsme hovořili o důležitosti sledovatelnosti a dohledatelnosti v protokolu sterilizace. Je to zásadní i pro definování, zda je proces platný ve všech svých fázích. 

Systém Eurosafe 60 nabízí možnost kompletního hlášení údajů: od obsluhy, která stroj naprogramovala, až po kompletní hlášení teplot a fází cyklu mytí. 

K těmto údajům lze přistupovat buď prostřednictvím portu USB a stáhnout je do počítače, nebo je lze ihned vytisknout pomocí tiskárny připojené k termodezinfekční myčce Eurosafe 60. 

 

Bezpečnost pro asistenty a pacienty 

To, co se dříve dělalo ručně, lze nyní díky systému Eurosafe 60 dělat lépe, bezpečněji a automaticky. To je jen několik slov, která shrnují skutečné výhody této termodezinfekční myčky, jež umožňují zhodnotit schopnosti personálu zubní ordinace s možností dosáhnout lepšího konečného výsledku. 

Představte si, že po spuštění cyklu na přístroji Eurosafe 60 se obsluhující pracovník může věnovat pacientům, kteří čekají v čekárně, účetnictví ordinace, plánovat objednání k zubaři nebo volat pacienty, aby zjistil, jak se cítí po zákroku. 

Eurosafe 60 se mezitím postará o všechny fáze předmytí, mytí, oplachování a sušení, přičemž přesně sleduje každý krok a zaručuje certifikovanou ochranu všech pacientů. 

Categories

Top