Lze jednorázové prostředky použít vícekrát?

09/05/2022

Jednorázové zubní výrobky: lze je použít vícekrát?

Lze jednorázové prostředky použít vícekrát?

Zdá se to být paradoxní otázka, ale pokušení znovu použít výrobky na jedno použití – třeba po pokusu je sterilizovat – je častější, než by se mohlo zdát.

Odpověď je samozřejmě NE. Ale víme proč?

Důvodů je skutečně mnoho, ale ve zkratce můžeme připomenout, že:

● představuje volbu, která ohrožuje preventivní opatření na kontrolu infekcí v zubní ordinaci, čímž ohrožuje personál

● představuje porušení aktuálně platného nařízení EU MDR 2017/745

● představuje porušení návodu k použití předepsaného výrobcem

Jak již jejich název napovídá, jednorázové výrobky a prostředky jsou navrženy a vyrobeny pro jedno použití a pro jednoho uživatele: po překročení tohoto omezení nejenže nemohou zaručit stejnou výkonnost a tutéž úroveň ochrany, ale mohou dokonce přispívat ke křížové infekci.

Kromě toho jednorázové prostředky NEJSOU určeny k čištění nebo sterilizaci, a proto by se o jejich opakovaném použití za účelem snížení odpadu nebo nákladů nemělo ani uvažovat, protože opakované použití ovlivňuje jejich schopnosti fungovat jako bariéra. Tyto předměty musí být po každém použití zlikvidovány v souladu s platnými předpisy, které tyto výrobky často označují za jednorázové.

Proč je prevence infekcí tak důležitá?

V současné době, zejména po pandemii COVID, by měli být pracovníci ve stomatologii informováni o riziku infekce, které mohou představovat i ty nejjednodušší zákroky. Za tímto účelem je třeba důsledně dodržovat a provádět předepsané preventivní a bezpečnostní protokoly.

Znalost křížového přenosu infekcí a realizace preventivních protokolů jsou klíčovými prvky, které pomáhají chránit zubaře, obsluhu a pacienty před i velmi závažnými riziky a komplikacemi. Jedná se tedy o prioritu, kterou musí přijmout a zavést do praxe zaměstnanci všech zubních ordinací.

Přijetí pokynů: nové nařízení MDR

Vzhledem k důležitosti tohoto tématu byly v průběhu let oznámeny zvláštní předpisy a pokyny pro prevenci infekcí, a tedy i pro správné používání prostředků na jedno použití.

Pro Evropskou unii platí od 25. května 2017 (s plnou implementací od 26. května 2021) nové nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745 neboli MDR (Medical Devices Regulation).

Nové nařízení platné ve všech zemích EU definuje přísnější pravidla a dohody, které musí dodržovat všichni výrobci, distributoři a zubní ordinace, s přísnějšími opatřeními pro ty, kteří je poruší. Důvodem je lepší a větší ochrana pacienta nebo uživatele zdravotnického prostředku a zároveň zajištění větší transparentnosti a informovanosti o samotných prostředcích.

Pro zubní lékaře a zubní kliniky to přináší výhodu informované volby, která vždy zajistí bezpečné, sledované a kontrolované řešení, ale také povinnost používat prostředky (včetně jednorázových prostředků) podle pokynů díky více vyčerpávajícím informacím a návodům k použití povinně poskytovaných výrobcem.

Jednorázové prostředky: proč je nutné porozumět informacím a návodům k použití

Pokyny pro bezpečné používání jednorázových předmětů nejsou pouhými návrhy, ale důležitými bezpečnostními pokyny, které jsou výrobci povinni uvádět.

Jsou zde proto, že kontrola infekcí musí být v medicíně, a tedy i ve stomatologii, nejvyšší prioritou.

Stejný princip prevence určuje používání jednorázových OOP a jejich likvidaci po každém použití. Pokud se na první pohled může zdát, že tento systém není správný, a to i z důvodu udržitelnosti pro životní prostředí, jeho smysl spočívá právě v prioritě zajištění maximální bezpečnosti pro obsluhu a pacienty.

Proto i díky novému nařízení MDR musí výrobci poskytovat

jasné a vyčerpávající informace a pokyny o správném používání pomůcek v souladu s osvědčenými postupy pro kontrolu infekcí a bezpečnost pracovníků a pacientů.

Zubní lékaři musí být schopni tyto informace interpretovat a jsou povinni dodržovat návody na všech používaných zařízeních.

S ohledem na ně bude povinností výrobce jasně informovat o jejich použití a vlastnostech, a to i prostřednictvím okamžitě srozumitelného systému piktogramů.

Jedním z příkladů jsou jednorázové prostředky, které musí být kromě jasného uvedení všech způsobů použití v návodu opatřeny tímto piktogramem na obalu, aby bylo okamžitě zřejmé, že výrobek je určen k jednorázovému použití, a proto by měl být použit pouze jednou a nikdy znovu.

Zajímá vás nové nařízení MDR a chcete se o něm dozvědět více?

Euronda patří mezi první italské společnosti, které získaly certifikaci MDR pro všechny své zdravotnické prostředky (třídy I, IIa a IIb). Přečtěte si náš článek, který se tomu věnuje.

Categories

Top