Nejlepší autokláv

Nejlepší autokláv pro sterilizaci

Průvodce různými typy autoklávů

Autoklávy jsou zařízení používaná v zubních ordinacích k zajištění sterilizace všech nástrojů a materiálů, které se používají při výkonu odborné praxe. Musí splňovat normy biologické bezpečnosti stanovené platnými předpisy, počínaje pokyny legislativního nařízení č. 81 z roku 2008 (konsolidované znění o bezpečnosti práce), jež definují autoklávy jako „zařízení umožňující uvedení páry pod tlak“ a vyžadují, aby splňovaly požadavky normy UNI EN 13060, v níž jsou rovněž uvedeny zkoušky, které je třeba provést, aby byla zajištěna funkčnost autokláv. 

  

V současné době jsou na trhu tři různé typy sterilizačních zařízení: autoklávy třídy N, autoklávy třídy S a autoklávy třídy B. 

Každá skupina autoklávů má jiné technické vlastnosti, které je i s ohledem na platnou legislativu činí vhodnými či nevhodnými pro použití v zubní ordinaci. Zde jsou podrobně popsány tři typy: 

Autoklávy třídy N

Autoklávy typu N se vyznačují malými rozměry a používají se ke sterilizaci jednoduchého materiálu. Písmeno N znamená „naked solid products“ a označuje pevné rozpuštěné produkty. Tyto autoklávy proto neumožňují sterilizaci textilií, porézních vsázek nebo dutých těles, ani balených výrobků, protože vlastnosti cyklu z fyzikálního hlediska neumožňují obstát ve specifických testech. Další potenciální slabina těchto přístrojů spočívá v tom, že není zaručeno správné pronikání páry: pronikání páry závisí mimo jiné na přítomnosti počátečního vakua, které u těchto přístrojů není vyžadováno. Autoklávy této třídy nejsou proto vhodné pro použití v zubní ordinaci. 

Autoklávy třídy B

Navzdory svým malým rozměrům se autoklávy třídy B chlubí výkonem srovnatelným s výkonem, který poskytují větší nemocniční systémy. V tomto případě písmeno B znamená „big small sterilizers“, tedy „malé, avšak velké“ sterilizátory. V autoklávu třídy B lze sterilizovat jakýkoli typ vsázky: například porézní materiály, ale také balené materiály, textilní vsázky a dutá tělesa, jako jsou násadce, turbíny a kanyly.  

Třída B je proto schopna sterilizovat všechny typy vsázek, navíc je vybavena integrovanou vývěvou a pracuje na základě „frakčního vakua“. Stručně řečeno, autokláv před zahájením sterilizační fáze provede tři cykly vyprázdnění a naplnění komory. Tímto způsobem se mu daří odsávat vzduchové bubliny i z malých dutin nebo pórů nástrojů, což umožňuje, aby pára přišla do styku s celým vnitřním i vnějším povrchem přístroje a dokonale jej sterilizovala. 

Referenční normou pro tato zařízení je norma EN 13060, která je výslovně určena pro malé parní sterilizátory (tj. sterilizátory s jednou sterilizační komorou, jejíž velikost je menší než velikost sterilizační jednotky). Uvádí mimo jiné diverzifikaci sterilizačních cyklů, které se rozlišují podle vlastností zpracovávaného materiálu (pevné vsázky, pevné vsázky s prázdným vakuem typu A a pevné vsázky s prázdným vakuem typu B). Vzhledem k vlastnostem této třídy a úrovni účinnosti a bezpečnosti požadované zákonem, je proto autokláv třídy B pro zubní ordinace jedinou schůdnou volbou. 

Autoklávy třídy S

Konečně autoklávy typu S jsou všechny ostatní: v praxi představují mezitřídu mezi autoklávy typu N a typu B a jejich vlastnosti nejsou definovány žádnou normou v tom smyslu, že jednoduše závisí na způsobu, jakým jsou vyrobeny; proto jejich výkonnost určuje pouze výrobce a definuje ji konstruktér podle specifických zkoušek. Třída S je navíc autokláv s čerpadlem, ale bez „frakčního vakua“. Z tohoto důvodu nezaručuje sterilizaci dutých těles, jako jsou násadce a turbíny, a proto není vhodný pro použití v zubních ordinacích. 

Autoklávy pro sterilizaci v zubní ordinaci

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k vlastnostem jednotlivých skupin autoklávů a referenčním normám je proto nejlepším řešením pro zubní ordinaci autokláv třídy B. Má malé rozměry, a přesto zaručuje kvalitní výkon s nejvyšší účinností a bezpečnostními standardy 

Mezi jeho přednosti patří ergonomie, která zaručuje značnou ovladatelnost, a nízká spotřeba, která přináší úspory energie. Autokláv třídy B, který se snadno používá, je zárukou hygieny a bezpečnosti, ale také praktičnosti a pohodlí.

Categories

Top