Čištění pomůcek

5 jednoduchých pravidel pro čištění chirurgických pomůcek

Nástroj, který nebyl čištěný, nemůže být nikdy sterilní!

V procesu sterilizace stomatologických nástrojů má každý krok zásadní význam a je přípravou na následující. Teprve správné provedení všech předpokládaných postupů umožňuje dosáhnout konečného výsledku. 

  

Stručně řečeno, sterilizace je složený proces, jehož základem jsou první fáze čištění a dekontaminace. Chceme-li si to ujasnit, můžeme rozlišit 3 základní pojmy: 

 

 • Čištění: je činnost, kterou odstraňujeme nečistoty, prach a organické látky z povrchů a předmětů. Provádí se vodou (za mokra) s čisticím přípravkem nebo bez něj. Mytí samo o sobě nemusí mít nutně mikrobicidní účinek, ale kvalitní mytí výrazně snižuje infikování mikroby. 
 • Dezinfekce: jedná se o všechny činnosti, které slouží k odstranění bakterií a mikroorganismů z povrchu pomůcek a zařízení. Tato fáze numericky snižuje přítomnost téměř všech mikroorganismů, ale nedosahuje parametrů, jež stanovují právní předpisy. 
 • Sterilizace: je provedení postupů k odstranění všech mikroorganismů a spor. Po zabalení nástrojů do sáčku a zapečetění umožňuje obnovení jejich sterility umístěním do autoklávu.
   

Všechny tyto kroky jsou důležité a je dobré si zapamatovat, že je třeba je provádět v daném pořadí.  

V tomto smyslu by dezinfekce bez předchozího čištění byla nejen zbytečná a nákladná, ale také nebezpečná, protože nečistota by mohla působit jako „ochrana a množení mikroorganismů“, čemuž je třeba se vyhnout, a mohla by tak omezit působení dezinfekčního prostředku. 

 

Stručně řečeno, ať už se jedná o ruční nebo mechanické mytí, tato fáze:  

  

 • přispívá k odstraňování infekčních mikroorganismů a organického materiálu, který je obsahuje, z povrchů 
 • připravuje a zlepšuje kontakt mezi dezinfekčním/sterilizačním prostředkem a infekčními mikroorganismy, které zůstaly na povrchu 
 • zaručuje funkčnost a dlouhou životnost samotných pomůcek   

Je sice pravda, že „čistý“ není synonymem pro „sterilní“, ale stejně tak je pravda, že nástroj, který není čistý, rozhodně nemůže být nikdy sterilní!

Zde je tedy 5 jednoduchých pravidel pro co nejlepší čištění našich nástrojů:

1. Nedovolte, aby nečistoty na pomůckách zaschly

Pro správné čištění je nezbytné použité nástroje předem včas očistit, aby se zabránilo zaschnutí nečistot na jejich povrchu.  

  

Při provádění tohoto a všech dalších úkonů je nutné vždy používat osobní ochranné prostředky (OOP). 

  

Po použití je třeba nástroje (rozebrané a udržované vlhké) postříkat enzymatickým sprejem a pokrýt je pěnou, sprejem nebo gelem určenými pro tento účel. 

  

Z následujících důvodů se nedoporučuje namáčení nástrojů v 0,5% roztoku chloru nebo použití jiného dezinfekčního prostředku před čištěním:  

  

 • Může poškodit/způsobit korozi nástrojů. 
 • Dezinfekční prostředek může být inaktivován krví a tělními tekutinami, a tak se stát zdrojem infikování mikroby a tvorby biofilmu. 
 • Přeprava kontaminovaných předmětů ponořených do dezinfekčního prostředku může představovat riziko pro obsluhu. 
 • Může přispět k vytvoření antimikrobiální odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům. 
 • Dezinfekční prostředky mají sice vysokou schopnost ničit patogenní mikroorganismy, ale mají tendenci vázat bílkovinné nečistoty na povrchu nástrojů, čímž ztěžují jejich čištění. 

2. Používejte demineralizovanou vodu

Ve fázi mytí je důležité mít vodu změkčenou (tj. zbavenou minerálních zbytků, jako je vápník, železo a hořčík, které určují její tvrdost), protože: 

  

 • Umožňuje výrazně snížit dávkování čisticího přípravku. 
 • Tvrdost vody může narušovat enzymovou (katalytickou) aktivitu. 
 • Vysoké hladiny vápenatých/hořečnatých iontů mohou blokovat aktivní místo enzymů.

3. Při plnění myčky buďte opatrní

Při plnění termodezinfekční myčky je dobré dodržovat několik jednoduchých opatření, aby stroj fungoval správně a kompletně: 

  

 • Mít k dispozici vhodné plnící příslušenství (koše, do kterých lze organizovaně a souvisle ukládat různé předměty). 
 • Koše nepřetěžujte, ale uspořádávejte nástroje optimálně. 
 • Udržujte všechny povrchy tak, aby byly vystavené proudu vody. 
 • Otevřete všechny panty. 
 • Odstraňte z náplně zbytky pěny, gelu a dezinfekčních prostředků (pokud je myčka poskytuje ve fázi předmytí).

4. Respektuje aktivní dobu mytí

Při nastavování fází procesu tepelné dezinfekce je dobré se připravit: 

  

 • Alespoň 1 fázi předmytí studenou vodou alespoň po dobu 1 minuty. Toto umožňuje odstranit nepřilnavé organické nečistoty a zbytky chemikálií a navlhčit odolné nečistoty. 
 • Mytí s čisticím přípravkem trvající alespoň 6 minut. Dlouhodobě se zařídit podle podmínek znečištění. 
 • Alespoň jedno předběžné opláchnutí. 

5. Provádějte denní a pravidelnou údržbu zařízení

Pro zajištění nejlepších výsledků, správného fungování a dlouhé životnosti použitého zařízení je třeba provádět každodenní a pravidelnou údržbu podle doporučení výrobce. V každém případě je vždy správné: 

  

 • Udržovat vnitřní povrchy čisté a zbavené vodního kamene 
 • Denně čistit filtry, dno komory a plnící příslušenství 
 • Kontrolovat otáčení ramen a zabraňovat ucpání všech trysek 
 • Čistit sondy hladiny čisticího prostředku 

Zajistit technickou údržbu každé 3 měsíce (nebo podle pokynů výrobce)

Odpověď společnosti Euronda: objevte výhody automatizovaného čištění

Ultrazvukové mytí 

Profesionální ultrazvukové čističky jsou nepostradatelným nástrojem pro odstraňování i těch nejodolnějších zbytků ze stomatologických pomůcek. 

  

Všechny ultrazvukové čističky Euronda Pro System zaručují maximální účinnost a mimořádnou praktičnost při každodenním používání, které je ještě jednodušší a bezprostřednější díky aktualizovanému systému řízení a kontroly a novému, kompaktnějšímu a ergonomičtějšímu designu řady. 

Objevte kompletní sortiment 

Tepelná dezinfekce  

Termodezinfekční myčka Eurosafe 60 provádí v jediném cyklu předmytí, mytí, tepelnou dezinfekci a sušení, čímž zbavuje nutnosti ručního mytí, a zaručuje tak efektivnější a účinnější výsledky, v kratším čase a s menším rizikem pro obsluhu.  

  

Velká 60litrová nádrž umožňuje také zpracování násadců, volných nástrojů, kazet a kontejnerů, neboť optimálně uspořádává prostor díky četnému příslušenství, které má k dispozici. 

  

Objevte všechny výhody systému Eurosafe 60 

Categories

Top