Význam balení

Důležitost balení do sáčků v zubní ordinaci

Systém sterilní bariéry a norma UNI EN ISO 11607

V rámci sterilizačního procesu je každý krok rozhodující pro zajištění správného a účinného provedení celého protokolu. Správné balení a zapečetění pomáhá zajistit a zachovat bezpečnost nástrojů a všech subjektů v ordinaci, od pracovníků až po pacienty.  

Podle sterilizačního protokolu musí být po fázi mytí a dekontaminace každý nástroj a zdravotnický prostředek zabalen. 

Balení je vlastně přípravným krokem ke sterilizaci a spočívá v umístění zdravotnických prostředků do obalu na jedno použití (Systém sterilní bariéry – SBS), jehož vlastnosti jsou uvedeny v nařízení UNI EN ISO 11607-1.  

Účelem balení je tedy umožnit sterilizaci, poskytnout fyzickou ochranu a zachovat sterilitu sterilizovaných nástrojů až do jejich dalšího použití. 

Sáčky a role pro sterilizaci stomatologických nástrojů

Pokud jde o balení, norma vyžaduje, aby byly prostředky zabaleny a sterilizovány v jednorázových obalech, které zaručují aseptický výkon zařízení. Zapečetění lze provádět u polypropylenových papírových sáčků nebo u lékařských papírových listů. Nejběžnější sáčky a papírové role jsou: 

  

  1. ploché sáčky 
  2. sáčky s rozšířeným dnem 
  3. ploché role 
  4. role s klínkem 
  5. samotěsnící sáčky  

Samolepicí sáčky obsahují lepidlo a nevyžadují tepelné zapečetění; jejich použití je sice rychlejší, ale často méně účinné a ponechává větší prostor pro lidské selhání, a proto se nedoporučuje. Je skutečně nezbytné vždy dosáhnout optimálního zapečetění. Kromě toho nesmí být šířka tepelného zatavení menší než 6 mm a rozměry sáčku musí být takové, aby obsažený materiál nezabíral více než 3/4 celkového objemu. 

Balení a sledovatelnost v procesu sterilizace

Kromě zajištění a zachování sterility nástrojů po sterilizaci stanoví právní předpisy pro obaly také systém označování a sledovatelnosti, jenž je nezbytný pro řízení, kontrolu a provoz ordinace. Informace, které musí každý obal uvádět, se tedy týkají: 

  

  1. údajů o pracovníkovi, který sterilizaci provedl; 
  2. čísla sterilizačního cyklu uvedeného na autoklávu; 
  3. data balení; 
  4. data použitelnosti (obvykle 30 dní od data balení).Pokud jde o datum použitelnosti, role a sáčky Eurosteril® si zachovávají sterilitu po dobu 6 měsíců, pokud jsou skladovány v čistém, bezprašném prostředí při teplotě +5 až +30 °C a relativní vlhkosti <50 % a nejsou vystaveny přímému působení zdrojů tepla.Tyto údaje mají zásadní význam pro úplnou a správnou sledovatelnost procesu, protože poskytují informace, které identifikují a osvědčují sterilizovaný materiál, skutečnost, že byl sterilizován, a datum použitelnosti, a také uvádějí, u kterého pacienta bude později použit a kdy. Důležitost správného balení a zapečetění stomatologických nástrojů je proto zásadní a je přípravným krokem k celému procesu sterilizace. Správné balení do sáčků zajišťuje účinnost, sledovatelnost a skladování sterilizovaných zdravotnických prostředků a udržuje nástroje v optimálních bezpečnostních podmínkách až do jejich dalšího použití.   

Po zabalení do sáčků proto následuje další zásadní úkon, jakým je zapečetění. Zde je odkaz na druhou část tohoto článku o používání tepelných svařovacích strojů při procesu sterilizace. 

Categories

Top