Čištění

Čištění chirurgických nástrojů

Proces čištění chirurgických nástrojů je prvním krokem procesu sterilizace a jeho účelem je odstranit z nástrojů nečistoty. Odstranění těchto nečistot před sterilizací je povinné, protože zbytky nečistot mohou způsobit neúčinnost procesu sterilizace. Po likvidaci virů a bakterií dekontaminací je třeba nástroje umýt ručně nebo mechanicky. Tuto fázi je třeba provádět s použitím vhodných osobních ochranných prostředků. Mechanické mytí zahrnuje použití ultrazvukového zařízení nebo termodezinfekčních myček, které způsobí fyzický a chemický rozklad bakteriálních kontaminantů.

Mytí ultrazvukem

Provádí se pomocí ultrazvukových vaniček a je nezbytné k tomu, aby se nástroj vyčistil v obtížně dostupných částech nebo za účelem odstranění obzvláště odolných nečistot, jako jsou pojiva.

Ve srovnání s ručním mytím má mytí ultrazvukem několik výhod, jako např. tyto:

• automatizovaný proces čištění je efektivnější;
• menší riziko náhodného poranění;
• nízké riziko kontaminace prostředí;
• zkrácení času zapojení personálu.

Užitečné rady pro účinné čištění chirurgických nástrojů ultrazvukem

• Pravidelně kontrolujte účinnost ultrazvuku;
• používejte vhodné a schválené dezinfekční prostředky;
• dbejte na koncentraci a teplotu vody;
• neumisťujte nástroje na dno vaničky a vždy používejte koše nebo kádinky;
• neponořujte ústní zrcadla s ostatními nástroji, mohlo by dojít k jejich zničení;
• neponořujte motory a mechanické součásti;
• neponořujte diamantové frézy;
• neponořujte nástroje s optickými vlákny a gumičky.

Eurosonic

Eurosonic představuje řadu ultrazvukových vaniček vyrobených v Itálii společností Euronda Pro System. Přístroje Eurosonic splňují požadavky lékařských a zubních ordinací díky diferencované nabídce z hlediska kapacity, přednastavených programů mytí a pracovní teploty. Jsou kompaktní a ergonomické, zaručují účinnost a mimořádnou praktičnost při každodenním používání, a to i díky okamžitému a intuitivnímu systému ovládání.

Termodezinfekce

Jedná se o fázi tepelné dezinfekce při 93 °C, která probíhá na konci cyklu automatického mytí nástrojů. Termodezinfekce zahrnuje mytí, oplachování, dezinfekci a sušení chirurgických nástrojů, které jsou na konci ošetření dokonale suché a dezinfikované, připravené pro účinný cyklus sterilizace.

Proces termodezinfekce probíhá díky kombinaci působení čisticích přípravků, teploty a času a má několik výhod, například:

• snížení bakteriální zátěže prostředí;
• je ideální pro rotující přístroje (turbíny a mikromotory);
• sledované a ověřitelné parametry mytí;
• sledovatelnost procesu;
• zkrácení času zapojení personálu.

Užitečné rady pro správnou termodezinfekci chirurgických nástrojů

• Nepřekrývejte nástroje, aby se voda dostala na celkový povrch všech nástrojů;
• nevkládejte předměty, které by mohly blokovat pohyb mycích oběžných kol;
• špičaté a ostré nástroje vkládejte do příslušného koše tak, aby hroty směřovaly dolů;
• zkontrolujte, zda je mycí materiál kompatibilní s termodezinfekcí na 93 °C;
• v rámci doporučení používejte mycí prostředky schválené výrobcem termodezinfekční myčky, abyste zachovali její mycí výkon.

Termodezinfekčních Eurosafe

Eurosafe je řada termodezinfekčních myček vyrobených v Itálii společností Euronda. Eurosafe 60 a Eurosafe 170 jsou dva přístroje Pro System, které díky široké škále příslušenství splňují různé požadavky lékařských a zubních ordinací, co se týče kapacity a rychlosti procesů.

Top