Balení

Balení chirurgických nástrojů určených ke sterilizaci

Účelem balení chirurgických nástrojů a pomůcek je zachování jejich sterility před dalším použitím. Tato fáze spočívá v uložení nástroje (dekontaminovaného, umytého, vyčištěného, dezinfikovaného, opláchnutého, vysušeného, zkontrolovaného a udržovaného) do speciálního jednorázového sáčku, který se zapečetí, aby nástroj zůstal po určitou dobu sterilní (v souladu s normami UNI EN ISO 11607-1 a UNI EN 868-5).

Tepelně svařovací přístroje pro balení chirurgických nástrojů

K utěsnění sáčků a rolí je nezbytné disponovat tepelně svařovacím přístrojem, tj. zařízením, které je schopné tepelně utěsnit obaly určené k autoklávování a současně zaručit tloušťku a těsnost utěsnění.

Užitečné rady pro balení chirurgických nástrojů pro účely sterilizace

• Obsah nesmí přesáhnout ¾ objemu obalu;
• sáček uzavřete a mezi vsázkou a svarem ponechte alespoň 3 cm prostoru;
• mezi svarem a okrajem papíru ponechte 1 cm prostoru, aby jej bylo možné snadno otevřít;
• těsnicí páska nesmí být menší než 6 mm (UNI EN 868-5);
• chraňte hroty vhodnými chrániči hrotů a zkontrolujte, zda jsou vhodné pro sterilizaci;
• v případě promazaných turbín a násadců umístěte provizorní gázu, jež pohltí přebytečný olej a zabrání nasáknutí papíru, což by ohrozilo výsledek sterilizace.

Euroseal

Euroseal je řada tepelných svařovacích přístrojů Euronda Pro System vyvinutá pro potřeby každé lékařské a zubní ordinace. Svařovací přístroje Euronda jsou vyrobeny v Itálii a nabízejí výběr z potvrzujících svařovacích přístrojů schopných zajistit sledovatelnost a nepotvrzujících, rotujících nebo ručních svařovacích přístrojů. Všechna naše řešení jsou intuitivní, všestranná a jejich použití je snadné.

Role a sáčky pro balení chirurgických nástrojů

Balení spočívá ve vkládání zdravotnických prostředků do obalu na jedno použití (Systém sterilní bariéry – SBS), jehož vlastnosti jsou uvedeny v nařízení UNI EN ISO 11607-1.

Balení předmětů a pomůcek určených ke sterilizaci:

• jeho účelem je zachovat sterilitu ošetřeného materiálu až do okamžiku použití;
• musí umožňovat proniknutí a kontakt sterilizačních prostředků s povrchem předmětů;
• musí snižovat riziko kontaminace obsahu při otevření.

V případě parní sterilizace se ve stomatologickém odvětví nejčastěji v rámci systému sterilní bariéry používají sáčky a role z laminovaného papíru-polymerové fólie (polyetylen/polypropylen).

Užitečné rady

Právní předpisy pro obaly stanoví také systém označování a sledovatelnosti, jenž je nezbytný pro řízení, kontrolu a provoz ordinace. Informace, které musí každý kontrolní štítek uvádět, se týkají:

• údajů o obsluze, která sterilizaci provedla;
• čísla cyklu sterilizace, které uvádí autokláv;
• data balení;
• data použitelnosti, pokud výrobce nestanoví jinak.

Kromě toho doporučujeme pro fázi skladování v zájmu zachování sterility:

– skladovat nástroje uvnitř sterilního sáčku
na suchém, uzavřeném místě, z dosahu zdrojů tepla
– se sterilními sáčky manipulovat čistýma rukama a/nebo v dezinfikovaných rukavicích
– se sáčky manipulovat co nejméně a pravidelně kontrolovat jejich datum použitelnosti.

Eurosteril®

Role a sáčky Eurosteril® jsou vyráběny v plném souladu s nařízením EU 2017/745 a normou EN 868-5. Díky vysoké kvalitě surovin, včetně zdravotnického papíru, a použitým výrobním technologiím zaručují role a sáčky Euronda® sterilitu obsahu po dobu až šesti měsíců od data sterilizace za vhodných skladovacích podmínek a po potvrzení procesu sterilizace a svařování.

Top